دکتر آرمین دادگر
       عضو هیأت علمی گروه شیمی دارویی

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی دارویی
درجه تحصیلی :
Ph.D

 


تاریخ بروزرسانی : ۳ آذر ۱۳۹۷ ۱۱:۱۴
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و     34266780-083        داخلی 285
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083