دکتر آرمین دادگر
       عضو هیأت علمی گروه شیمی دارویی

مرتبه علمی : استادیار
رشته تحصیلی : شیمی دارویی
درجه تحصیلی :
Ph.D


Dr.Dadgar

تاریخ بروزرسانی : ۱۶ بهمن ۱۳۹۸ ۱۳:۳۴
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276489-083 و     34266780-083        داخلی 285
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083


طرح درس نیمسال اول سال تحصیلی 99-98

 

 
شیمی  آلی 1 - د دادگر 99.1 شیمی آلی 1