ورودی 96

فهرست دروس نیمسال دوم سال تحصیلی 98 - 97   ( ترم چهارم)

ورودی 96

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

51024

انگل شناسی و قارچ شناسی نظری

3

-

دکتر نظری*-دکتر میکائیلی-دکتر حمزوی

2

51025

انگل شناسی و قارچ شناسی عملی

-

1

دکتر نظری*-دکتر میکائیلی- دکتر حمزوی

3

51018

ویروس شناسی

1

-

دکتر بابایی

4

51073

دارو شناسی (1) نظری

3

-

دکتر غلامرضا بهرامی*-دکتر محمدی فرانی

5

51056

شیمی آلی (1) عملی

-

1

دکتر ادیبی

6

51704

انقلاب اسلامی ایران

2

-

نظری- اسماعیلی مهر

7

52000

فارماسیوتیکس (1) مقدمات

2

-

دکتر تحویلیان

8

51065

اخلاق و قوانین در دارو سازی

2

-

دکتر ایزدی*-دکتر فرزایی-دکترتولایی

9

52007

بیوشیمی بالینی

2

-

دکتر نعمانی

10

52002

گیاهان دارویی نظری

2

-

دکتر مدرسی*- دکتر ناصری

11

52003

گیاهان دارویی عملی

-

1

دکتر شکوهی نیا-دکتر مدرسی*

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

20  واحد

 

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره      2   )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

انگل شناسی و قارچ شناسی عملی

دارو شناسی (1) نظری

کلاس2

انقلاب اسلامی ایران

کلاس2وکلاس5

گیاهان دارویی عملی

یکشنبه

انگل شناسی و قارچ شناسی عملی

ویروس شناسی

کلاس2

شیمی آلی (1) عملی

شیمی آلی (1) عملی

دوشنبه

انگل شناسی و قارچ شناسی عملی

انگل شناسی و قارچ شناسی نظری( کلاس2)

فارماسیوتیکس 1مقدمات

کلاس2

 

سه شنبه

گیاهان دارویی نظری

کلاس2

انگل شناسی و قارچ شناسی نظری(کلاس2)

گیاهان دارویی عملی

گیاهان دارویی عملی

چهارشنبه

بیوشیمی  بالینی

(مشترک بابین الملل)(کلاس2)

دارو شناسی (1) نظری

کلاس2

شیمی آلی (1) عملی

 

پنج شنبه

اخلاق و قوانین در دارو سازی(کلاس2)

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ دی ۱۳۹۷ ۱۳:۲۰