فهرست دروس نیمسال    دوم    سال تحصیلی 98 - 97   ( ترم پنجم و ششم)

ورودی 95 بین الملل(خارجی)

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

51024

انگل و قارچ  شناسی نظری

 

3

-

دکتر نظری*- دکتر میکائیلی-دکترحمزوی

2

51025

انگل و قارچ شناسی عملی

-

1

دکتر نظری*- دکتر میکائیلی-دکترحمزوی

3

52002

گیاهان دارویی نظری

2

-

دکتر ناصری- دکتر مدرسی*

4

52003

گیاهان دارویی عملی

-

1

دکتر شکوهی نیا-دکتر مدرسی*

5

51073

داروشناسی 1نظری

3

-

دکتر غلامرضا بهرامی*-دکتر محمدی فرانی

6

52036

فیزیکال 1

2

-

دکتر شیری*- دکتر قباد محمدی

7

52010

فارماسیوتیکس 2نظری

3

-

دکتر بهبود*-  دکتر تحویلیان

8

51133

ملزومات و تجهیزات پزشکی

2

-

آقای صبور

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

17 واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره                        )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

 

داروشناسی 1

کلاس2

 

گیاهان دارویی عملی

یکشنبه

فارماسیوتیکس2نظری

کلاس7

انگل و قارچ  شناسی عملی

 

 

دوشنبه

 

 

انگل و قارچ  شناسی نظری

کلاس6

 

سه شنبه

گیاهان دارویی نظری

کلاس2

فارماسیوتیکس2نظری

کلاس7

 

انگل و قارچ  شناسی نظری

کلاس7

گیاهان دارویی عملی

چهارشنبه

 

داروشناسی 1

کلاس2

 

 

پنج شنبه

فیزیکال فارماسی 1

کلاس3

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ دی ۱۳۹۷ ۱۴:۰۰