ورودی 93 پردیس

فهرست دروس نیمسال    دوم   سال تحصیلی 98 - 97   ( ترم نهم)

ورودی 93پردیس

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

52023

فارماکوگنوزی (2) عملی

-

2

دکتر ناصری*-دکتر مجرب-دکتر مدرسی

2

52028

شیمی دارویی (3)

3

-

دکتر علی آبادی*- دکتر دادگر

3

52040

فارماسیوتیکس (5) نظری

2

-

دکتر فتاحی*- دکتر شیری

4

52038

دارو درمان بیماریها (3)

3

-

دکتر شهبازی*- دکتر شجاعی

5

52031

فارماسیوتیکس (4) عملی

-

1

دکتر بهبود

6

52034

کشت سلولی

1

-

دکتر راسخیان*-دکتر حسین زاده

7

52046

کنترل میکروبی داروها نظری

2

-

دکتر میرزایی

8

52039

فرآورده های آرایشی بهداشتی

2

-

دکتر تحویلیان

9

52042

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها نظری

2

-

دکتر شیری

10

52052                                                    

اطلاع رسانی دارویی

2

-

دکتر شهبازی*-دکترشجاعی

11

53006

کارآموزی داروخانه شهری 2

-

2

دکتر شهبازی-دکترشجاعی*

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

20+2 واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره     4                      )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

 

کنترل میکروبی داروها نظری

کلاس5

کارآموزی داروخانه شهری 2

کلاس3 ساعت16-13

 

یکشنبه

شیمی دارویی3

کلاس4

فارماسیوتیکس 4 عملی

دارو درمان بیماریها (3)

کلاس5

 

دوشنبه

فارماسیوتیکس (5) نظری

کلاس4

شیمی دارویی3

کلاس4

کشت سلولی

کلاس4

 

سه شنبه

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها نظری کلاس4

دارو درمان بیماریها (3)

کلاس4

فرآورده های آرایشی بهداشتی کلاس4

 

چهارشنبه

فارماکوگنوزی2عملی

فارماکوگنوزی2عملی

فارماکوگنوزی2عملی

فارماکوگنوزی2عملی

پنج شنبه

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ دی ۱۳۹۷ ۱۳:۳۲