فهرست دروس نیمسال   دوم    سال تحصیلی 98 - 97   ( ترم یازدهم )

ورودی 92 پردیس

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

 

52044

کنترل مسمومیت

2

-

دکتر امیرکیانی*  دکترلیلا حسین زاده

2

53002

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

-

2

دکتر فرود شهبازی دکتر لیدا شجاعی *

3

52049

داروسازی هسته ای

2

-

دکتر کامبیز ورمیرا

4

52048

فارماکولوژی بالینی

2

-

دکترسجاد فخری*-دکترسمیرا شیروئی

5

51201

پایان نامه (2)

-

2

 

6

51202

پایان نامه (3)

-

4

 

7

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

14  واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره                         )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

 

 

یکشنبه

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

کنترل مسمومیت

کلاس3

دارو سازی هسته ای

کلاس3

 

دوشنبه

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

 

 

سه شنبه

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

فارماکولوژی بالینی

کلاس3

 

چهارشنبه

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

کارآموزی داروخانه بیمارستانی

 

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ دی ۱۳۹۷ ۱۳:۵۶