تقویم دانشگاهی نیمسال دوم سال تحصیلی 98 - 99 

 

انتخاب واحد اینترنتی :

98/10/25 لغایت 98/11/11

شروع کلاس­ها:

98/11/12

حذف و اضافه برای دو دروس:

27 و 26 /98/11

حذف اضطراری تا تاریخ:

99/2/20

پایان کلاس­ها:

99/3/22

امتحانات پایان ترم:

99/3/24 لغایت 99/4/5

اداره آموزش دارو سازی


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ دی ۱۳۹۸ ۱۳:۰۰