برنامه امتحانی پایانترم در نیمسال دوم 1401-1400 دانشجویان بین الملل ورودی1400

برنامه امتحانی پایانترم در نیمسال دوم 1401-1400 دانشجویان بین الملل ورودی1400

 

ردیف

نام امتحان

روز و  تاریخ

ساعت برگزاری

1

شیمی مقدماتی

شنبه

1401/4/18

10-12

2

زبان انگلیسی پیش دانشگاهی

چهارشنبه

1401/4/22

10-12

 

3

مقدمات گیاهشناسی

شنبه

1401/4/25

10-12

 

4

زیست شناسی مقدماتی

چهارشنبه

1401/4/29

10-12

 

5

نگارش فارسی

شنبه

1401/5/1

10-12

 

6

آموزش زبان فارسی

دوشنبه

1401/5/3

10-12

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۵ خرداد ۱۴۰۱ ۱۲:۱۱