برنامه امتحانات پایانترم نیمسال اول 1399-1400 کارشناسی ارشد نانوفناوری پزشکی(ورودی98و99)

 

ردیف

نام درس

تاریخ

1

زیست شناسی سلولی مولکولی

99/10/10

2

مقدمه ای بر نانوتکنولوژی

99/10/13

3

نانوبیومدیسین2(ورودی98)

99/10/15

4

شیمی عمومی

99/10/17

5

ایمنی نانوفناوری(ورودی98)

99/10/20

6

پلیمر

99/10/22

7

کار با حیوانات آزمایشگاهی

99/10/24

8

شیمی تجزیه دستگاهی

متعاقبا اعلام خواهد شد.

9

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

متعاقبا اعلام خواهد شد.

  

 

 

 

 

 

 

 

*ساعت برگزاری آزمون ها 12-10صبح می باشد.