برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول 1400-1399

برنامه امتحانات پایان ترم نیمسال اول 1400-1399 دکتری تخصصی زیست مواد دارویی

 

ردیف

نام درس

تاریخ

1

آمارزیستی

99/10/06

2

فیزیکال فارماسی 1

99/10/10

3

سامانه های نوین انتقال دارو

99/10/16

4

زیست شناسی سلولی مولکولی

99/10/22

5

شیمی پلیمر

99/10/27

6

سیستم های اطلاع رسانی پزشکی

متعاقبا اعلام خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

*ساعت برگزاری آزمون ها 12-10صبح می باشد.