دکتر علیرضا علی آبادی
       عضو هیأت علمی گروه شیمی دارویی

مرتبه علمی : استاد
رشته تحصیلی : شیمی دارویی
درجه تحصیلی :
Pharm.D, Ph.D

  Dr.Aliabadi    


تاریخ بروزرسانی : ۴ تیر ۱۳۹۸ ۱۱:۱۷
 
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    تلفن : 34276482-083       
 
    کد پستی : 6714415153   صندوق پستی : 1673-67145     نمابر : 34276493-083

 

آدرس پست الکترونیک :

aliabadi.alireza@gmail.com


                                                            طرح درس نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97


شیمی دارویی 2 د علی آبادی
شیمی دارویی 2

شیمی دارویی 3 د علی آبادی
شیمی دارویی 3

آنالیز دستگاهی د علی آبادی
آنالیز دستگاهی