آیین نامه ها

 
آیین نامه ی شرایط اخذ پایان نامه اخذ پایان نامه
 مصوبات و آیین نامه های داخلی
مصوبات و آیین نامه های داخلی
 
 آیین نامه ی نحوه ی نگارش و تدوین پایان نامه  
آیین نامه نحوه ی نگارش و تدوین پایان نامه 26.6.96


 آیین نامه انضباطی جهت دفاع پایان نامه دانشجویان داروسازی کرمانشاه
آیین نامه انضباطی جهت دفاع پایان نامه داشجویان دراوسازی کرمانشاه
تشویق دانشجویان ورودی 92 به بعد
 تشویق دانشجویان ورودی 92 به بعد
 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ شهریور ۱۳۹۶ ۱۰:۵۲