آیین نامه ها

 

آیین نامه ی شرایط اخذ پایان نامه اخذ پایان نامه
 مصوبات و آیین نامه های داخلی
مصوبات و آیین نامه های داخلی
 
 آیین نامه ی نحوه ی نگارش و تدوین پایان نامه  
آیین نامه نحوه ی نگارش و تدوین پایان نامه


 آیین نامه انضباطی جهت دفاع پایان نامه دانشجویان داروسازی کرمانشاه
آیین نامه انضباطی جهت دفاع پایان نامه داشجویان دراوسازی کرمانشاه

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۴ دی ۱۳۹۵ ۰۸:۳۴