فراخوان طرح و پایان نامه دانشجویی برتر

 

 

فراخوان دریافت طرح تحقیقاتی و فناوری دانشجویی برتر به مناسبت هفته پژوهش برگزار خواهد شد

 

پوستر

 

دانشجویانی که مجری طرح دانشجویی بوده و یا به مرحله پایان نامه رسیده اند، چنانچه طرح پژوهشی یا پایان نامه آنها در مرحله جمع آوری نتایج میباشد، میتوانند در این فراخوان شرکت نمایند. دانشجویان متقاضی میتوانند پروپوزال و گزارش نهایی طرح خود را به آدرس ایمیل research.pharma.kums@gmail.com ارسال نمایند.

مهلت ارسال پروپوزال و گزارش نهایی تا تاریخ دهم دیماه و زمان برگزاری بیست دی ماه میباشد.