دکتر لیلا حسین زاده
  
    عضو هیأت علمی گروه فارماکولوژی
 
    مرتبه علمی : دانشیار
 
    رشته تحصیلی سم شناسی
 
    درجه تحصیلی : Ph.D  
 
    تلفن: 4276480-0833     داخلی 203
 
    نمابر: 4276493-0833
  
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -
                   بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
    پست الکترونیکی :
 lhoseinzadeh@kums.ac.ir

عکس دکتر حسین زاده

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۵ آذر ۱۳۹۴ ۰۹:۰۸