دکتر امید تولایی
  
   عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی
 
    مرتبه علمی : استادیار
 
    رشته تحصیلی بیوتکنولوژی دارویی
 
    درجه تحصیلی : Pharm.D, Ph.D 
 
    تلفن : 4266780 و 4276489 -0833       داخلی 315
 
    نمابر: 4276493-0833
  
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار -
                       دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
   پست الکترونیکی :
o.tavallaei@kums.ac.ir
                   

VITAE(CV)

 


تاریخ بروزرسانی : ۱ اردیبهشت ۱۳۹۵ ۰۹:۵۹