لیست دانشجویان به تفکیک استادان مشاور مربوطه

ورودی 94


ردیف

نام خانوادگی

شماره دانشجویی

استاد مشاور

1

احمدپور هرسینی – یاسمن

9415029001

دکتر مهسا راسخیان

2

احمدزاده چوکانلو – مهدی

9415029002

3

ارجمندی – مهسا

9415029003

4

استرکی – محمد

9415029004

5

امجدیان – هانیه

9415029005

6

ایران پناه – امین

9415029007

7

بابائی- گلاله

9415029008

8

باقری قمی – ملیحه

9415029009

9

بختیاری- ریحانه

9415029010

10

براتیان – شیوا

9415029011

11

برزگر – سامان

9415029012

12

برفر – اشکان

9415029013

13

بهروزی – نسا

9415029014

14

بهمنی- عمر

9415029015

15

تکش – میلاد

9415029016

16

خالدی – احسان

9415029017

دکتر محمد حسین فرزایی

17

خدارحمی - زهرا

9415029018

18

خوشکلام – کسری

9415029019

19

دارابی – محمد سینا

9415029048

20

رامین – مهدی

9415029020

21

رستمی- سینا

9415029021

22

رضائی – هدی

9415029022

23

زندایان – مریم

9415029023

24

ساعی – رضوان

9415029024

25

شارعی – نسترن

9415029025

26

شیرزادی – علی

9415029026

27

صبور حشکوائی – زهرا

9415029027

28

صبوری- شهریار

9415029028

29

صیدی – مهسا

9415029029

30

طحانی- عاطفه

9415029030

31

فتاحی – سیوان

9415029031

دکتر رضا تحویلیان

32

فیضی زاده – دیمن

9415029032

33

قربانی – امیرطاهر

9415029033

34

کدیوریان – سارا

9415029034

35

کرم ویسی- حمشت

9415029035

36

محسنی بندی پی – عاطفه

9415029036

37

محقق کشکی – محمدرضا

9415029037

38

مرادی دهرشی – ناصر

9415029039

39

مرادی – هاشم

9415029038

40

ملایی – حسن

9415029040

41

مهتابی – هانیه

9415029041

42

نوروزی حسن آبادی – دانیال

9415029042

43

نوری خلکی – زینب

9415029043

44

نیک نژاد کلخوران -محسن

9415029044

45

وروانی - علی اصغر

9415029045

46

ویسی – طیبه

9415029046


تاریخ بروزرسانی : ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ ۱۳:۰۰