لیست دانشجویان به تفکیک استادان مشاور مربوطه

ورودی 92

 

ردیف

نام خانوادگی

شماره دانشجویی

استاد مشاور

1

دارابی- فاروق

9110529072

دکتر مسعود مدرسی

2

اردلان رمشتی - اروین

9210529001

3

بشکوه - هستی

9210529003

4

پور جلیلی - مریم

9210529004

5

تقی پور - فاطمه

9210529006

6

جانی - اتنا

9210529007

7

چرامین - منا

9210529008

8

خبری -حامد

9210529010

9

حسینی – امین

9210529055

10

خزاعی - محمد رسول

9210529011

11

رضا زاده - شایسته

9210529012

12

رضییی - سارا

9210529013

13

رمضانی - فرزاد

9210529014

14

حیدریان – میلاد

9210529060

15

سیفی - امجد

9210529017

16

شکوهمندی - مریم

9210529018

17

عزیزی فر - راضیه

9210529019

18

 عسکر پورمعزیان - غزل سادات

9210529020

19

 کاظمی افراکتی - سارا

9210529024

20

کامران پور- سمیرا

9210529025

21

کریمی - اسرا

9210529026

22

کریمی -مسعود

9210529027

دکتر احمد محمدی فرانی

23

 کهراریان - محسن

9210529028

24

 کیانی پور - ساناز

9210529029

25

 گودرزی چشمه منش– مهناز

9210529030

26

لیمویی - مزدک

9210529031

27

مانوسیان میاندواب - فراز

9210529032

28

محمدی - شادی

9210529033

29

محمودیان – احمد

9210529034

30

مرادی – پریسا

9210529035

31

مظهری – حسین

9210529037

32

معطرپور - حمیدرضا

9210529038

33

ملک حسینی – شیفته

9210529039

34

مهراندیش - صبا

9210529040

35

موسوی مهر – سید میلاد

9210529041

36

میرزایی -سیده صبا

9210529042

37

نادری مقدم – مهدی

9210529043

38

ولدبیگی - عبدالمجید

9210529044

39

یعقوبی - پگاه

9210529045

40

 درایت – پونه

9210529047

41

جلیلی – فرامرز

9210529048

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۱ بهمن ۱۳۹۴ ۱۳:۰۷