لیست دانشجویان به تفکیک استادان مشاور مربوطه

ورودی 91


ردیف

نام خانوادگی

شماره دانشجویی

استاد مشاور

1

میرزایی- شنبم

9010529109

دکتر هادی ادیبی

2

اردشیری زاده - یزدان

9110529001

3

الماسی - سعیده

9110529003

4

امیری- کژال

9110529004

5

امیری- مهتاب

9110529005

6

باقری زاده- مینا

9110529007

7

برزویی -شاداب

9110529009

8

برفر - دنیا

9110529010

9

بهشتی زاده - رضوان

9110529011

10

ثریا آسا - پریسا

9110529013

11

جعفری - سعید

9110529014

12

جلیلیان - نسیم

9110529015

13

جمالی - منصوره

9110529016

14

حسن یزدی - محمدمهدی

9110529017

15

حسینی- الهام

9110529018

16

حیات بینی - فائزه

9110529019

دکتر امیر کیانی

17

حیدری نیک - شادی

9110529020

18

خان پور - ائلناز

9110529021

19

خدا دوست – ادینه

9110529022

20

خزعلی - مازیار

9110529023

21

درخشنده قهفرخی - سیده پدیده

9110529024

22

زمانی موسوی - حسنی السادات

9110529025

23

سلمانی - شادی

9110529026

24

سلیمانی تبریزی - حامد

9110529027

25

شریفی- فاطمه

9110529028

26

طهماسبی -الهام

9110529029

27

طهماسبی -علی

9110529030

28

عابدی حورانی -الهام

9110529031

29

عزیزیان - سرور

9110529032

30

فرخی - سحر

9110529034

31

فریدون فرا -سیما

9110529035

 

32

کمری - کریم

9110529036

دکتر یلدا شکوهی‌نیا

33

کهراریان -سارا

9110529037

34

محمدی - عبدالله

9110529040

35

مرادی- سید زکریا

9110529041

36

مقدم نیا - مرجان

9110529042

37

ملک شاهی -حسین

9110529044

38

موسوی بروجنی - سپیده رعنا

9110529045

39

میرزایی - فرشاد

9110529046

40

میرزا بیگی - شکوه

9110529047

41

میر عبدالی- نرگس

9110529048

42

میرکی - پیمان

9110529049

43

نظام آبادی- مریم

9110529050

44

نقی زاده -سجاد

9110529051

45

یوسفی مهدی آبادی- مریم

9110529053

46

یوسفی نژاد - صدرا

9110529054

47

خسروی- حسین

9110529062

48

باقری- مهسا

9110529075