لیست دانشجویان به تفکیک استادان مشاور مربوطه

ورودی 90

 

ردیف

نام خانوادگی

شماره دانشجویی

استاد مشاور

1

ابراهیمی – عاطفه

9010529001

دکتر علیرضا علی‌آبادی

2

احمدوند- سپیده

9010529002

3

احمدی- فرشته

9010529003

4

آزادی – زهرا

9010529004

5

اسکندری – احسان

9010529005

6

اسمعیل طجری – اسماعیل

9010529006

7

افضلی – مریم

9010529008

8

بازوندی – لیلی

9010529009

9

برنجیان – کاوه

9010529010

10

پرتوی راد- تارا

9010529011

11

تخت شاهی – امیر

9010529012

12

ترابی - صدف

9010529013

13

جعفری - محمد

9010529014

14

حسین زاده- الهام

9010529015

15

حسینی- زهرا

9010529016

16

حق اندیش-آزیتا

9010529017

17

حیدریان - محمد

9010529018

18

دارابی نژاد - مصطفی

9010529019

19

رضایی - مهدی

9010529021

20

زارعی - کیمیا

9010529023

21

سرودلیر- مرضیه

9010529024

دکتر شهلا میرزایی

22

سیدنور - صبا

9010529025

23

شربتی- ویدا

9010529026

24

صادقی سراب قنبری- پگاه

9010529027

25

طالب - محمدرضا

9010529028

26

عباسی -عرفان

9010529029

27

عباسی- مریم

9010529030

28

عفوریان -احسان

9010529032

29

فرهنگیان - سجاد

9010529033

30

فیض آبادی - شمسی

9010529034

31

قزوینه- میلاد

9010529035

32

قنبری شتردار -سپیده

9010529036

33

کرمعلی -وحید

9010529037

34

محمدی- کیهان

9010529038

35

محمدی ارگنه ئی- زینب

9010529039

36

مرادی - فایق

9010529040

37

ملائی - زینب

9010529041

38

نجفی -مریم

9010529042

39

نظام الاسلامی -صدف

9010529043

40

نظری -دنیا

9010529044

41

ویسی ملک شاهی -علیرضا

9010529045

42

گورانی -شاهین

9010529101