لیست دانشجویان به تفکیک استادان مشاور مربوطه

دانشجویان داروسازی پردیس بین الملل – ورودی 94

 

ردیف

نام خانوادگی

شماره دانشجویی

استاد مشاور

1

ابراهیمی – عرفان

9429084001

 

2

ارین نیا – کیوان

9429084002

 

3

آزادی – پریا

9429084003

 

4

اسماعیل زاده – محمدرضا

9429084004

 

5

اشرفیان  امیری – حسام الدین

9429084005

 

6

اکبری – حورا

9429084006

 

7

باقری – صدف

9429084007

 

8

بم زاده – مریم

9429084008

 

9

بنی عامریان – ثمین

9429084009

 

10

تقوی زاهدکلائی – سارا

9429084010

 

11

جفاکش  دوابی – حدیث

9429084011

 

12

چیت ساز- عطا

9429084012

 

13

حسینی – مهسا

9429084013

 

14

دادستان – سپهر

9429084014

 

15

دهقان- میثم

9429084015

 

16

رشیدی – عارفه

9429084016

 

17

ضمیران – مروارید

9429084017

 

18

علی پور – محدثه

9429084018

 

19

غلامی کنشتی – عرفان

9429084019

 

20

کریم پور – فائزه

9429084021

 

21

کمری – علی

9429084022

 

22

محبوب – پونه

9429084023

 

23

مرادی – یحیی

9429084024

 

24

منصوری بیدکانی – حدیث

9429084025

 

25

میرزایی- مینا

9429084026

 

26

نظری – سارا

9429084027

 

27

ولی زاده – سارا

9429084028

 

28

یاحقی – پریسا

9429084029

 

29

تحویلیان – مائده

9429084031