دکتر محمدحسین فرزایی

عضو هیأت علمی گروه گروه داروشناسی و سم شناسی

 مرتبه علمی : استادیار

  رشته تحصیلی داروسازی سنتی

 درجه تحصیلی : Pharm.D, Ph.D 

 تلفن : 34266780 و 34276489 -083       داخلی : 227

 نمابر: 4276493-0833

 آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -  بلوار پرستار - دانشکده داروسازی

 کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی1673-67145

پست الکترونیکی :

mh_farzaei@kums.ac.ir

 
 

    

 cv

  cv

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۷ مرداد ۱۳۹۶ ۱۲:۵۹