برنامه هفتگی نیم‌سال اول تحصیلی 96-95

ساعات

 

ایام هفته

10-8

12-10

14-12

16-14

18-16

شنبه

مدیریت داروخانه‌های آموزشی خدماتی

جلسه گروه

مدیریت داروخانه‌های آموزشی خدماتی

یکشنبه

کشت سلول

مطالعه و تحقیق

جلسه شورای پژوهشی

مشاوره دانشجویان پایان‌نامه

مسئولیت فنی داروخانه ولیعصر

دوشنبه

بیوتکنولوژی دارویی

مطالعه و تحقیق

مشاوره تحصیلی دانشجویان

مشاوره دانشجویان پایان‌نامه

مطالعه و تحقیق

سه‌شنبه

مطالعه و تحقیق

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

جلسه شورای آموزشی

بیوتکنولوژی دارویی

مطالعه و تحقیق

چهارشنبه

فراورده‌های بیولوژیک

مدیریت داروخانه‌های آموزشی خدماتی


تاریخ بروزرسانی : ۵ دی ۱۳۹۵ ۰۹:۱۰