بـرنامه آموزشی

 

10-8

12-10

14-12

16-14

شنبه

فارماکولوژی

(دانشکده پیراپزشکی)

 

 

 

یکشنبه

فارماکولوژی

(دانشکده پیراپزشکی)

 

شورای پژوهشی

دانشکده

واژه شناسی

دوشنبه

 

 

 

 

فارماکوگنوزی(1)

سه شنبه

فارماکولوژی

(دانشکده پیراپزشکی)

 

شورای آموزشی

دانشکده

 

چهارشنبه

شورای پژوهشی

دانشگاه

شورای آموزشی

دانشگاه

 

زبان تخصصی

پنجشنبه

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ آذر ۱۳۹۵ ۱۰:۳۴