طرح درس اساتید

نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

دکتر یلدا شکوهی نیا        طرح درس

دکتر مهدی مجرب            طرح درس

دکتر امید تولایی              طرح درس         

دکتر مهسا راسخیان          طرح درس

دکتر مسعود مدرسی         طرح درس


تاریخ بروزرسانی : ۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۱۱:۱۸