طرح درس اساتید

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

دکتر مهدی مجرب            طرح درس

دکتر امید تولایی              طرح درس         

دکتر مهسا راسخیان         طرح درس

دکتر مسعود مدرسی        طرح درس


تاریخ بروزرسانی : ۳ آبان ۱۳۹۶ ۱۴:۳۹