طرح درس اساتید

نیمسال دوم سال تحصیلی 94

دکتر مهدی مجرب            طرح درس

دکتر امید تولایی               طرح درس          برنامه هفتگی

دکتر یلدا شکوهی نیا       طرح درس

دکتر مهسا راسخیان        طرح درس            برنامه هفتگی

 

 نیمسال اول سال تحصیلی 95

دکتر مهدی مجرب                 طرح درس              برنامه هفتگی

دکتر مسعود مدرسی                                        برنامه هفتگی


 

 

برنامه هفتگی گروه فارماکوگنوزی

مدیرگروه:دکتر تولایی

دکتر مجرب-دکتر خدارحمی-دکتر شکوهی نیا-دکتر مدرسی-دکتر راسخیان-دکتر یداله بهرامی

 

 

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

 

 

فارماکولوژی (پیراپزشکی)

 

بیوشیمی داروسازی ورودی95

فارماکوگنوزی2عملی

بیوشیمی داروسازی ورودی95

فارماکوگنوزی2عملی

(ورودی91روزانه)

یکشنبه

 

کشت سلولی

(ورودی91 روزانه)

فارماکولوژی پیراپزشکی

 

 

فارماکولوژی کارشناسی ناپیوسته پیراپزشکی

فارماکولوژی پیراپزشکی

واژه شناسی در داروسازی

(ورودی92پردیس)

فارماکوگنوزی2عملی

(ورودی91 روزانه)

فارماکوگنوزی 2عملی

(ورودی91 روزانه)

دوشنبه

 

بیوتکنولوژی دارویی

(ورودی93روزانه)

 


فارماکوگنوزی 1 نظری(ورودی92روزانه)

 

سه شنبه

 

بیوشیمی داروسازی ورودی95

بیولوژی مولکولی و ژنتیک(ورودی95)

بیوتکنولوژی دارویی(ورودی93روزانه)

 

چهارشنبه

 

فراورده های بیولوژیک

(ورودی92پردیس)


زبان تخصصی

(ورودی93روزانه)

 

پنج شنبه

 

 


 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۵ دی ۱۳۹۵ ۱۰:۵۱