طرح درس اساتید

نیمسال دوم سال تحصیلی 96-95

دکتر مهدی مجرب            طرح درس

دکتر امید تولایی              طرح درس         

دکتر یلدا شکوهی نیا        طرح درس

دکتر مهسا راسخیان         طرح درس        

دکتر مسعود مدرسی        طرح درس


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ ۱۲:۲۵