دکتر راسخیان

دکتر مهسا راسخیان

 عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی و زیست فناوری دارویی


 مرتبه علمی : استادیار

 رشته تحصیلی بیوتکنولوژی دارویی

 درجه تحصیلی : Pharm.D, Ph.D 

 تلفن : 4266780 و 4276489 -0833   داخلی 293

 نمابر: 4276493-0833

آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -

بلوار پرستار - دانشکده داروسازی

کد پستی : 6734667149 

صندوق پستی: 1673-67145


پست الکترونیکی :

mahsarasekhian@gmail.com 

 

 

        
دکتر مهسا راسخیان

       
CV


 


تاریخ بروزرسانی : ۷ دی ۱۳۹۵ ۱۳:۰۴