دکتر یداله بهرامی

 

 

دکتر یداله بهرامی

عضو هیات علمی گروه فارماکوگنوزی و زیست فناوری دارویی


    مرتبه علمی : استادیار

    رشته تحصیلی میکروبیولوژی

    درجه تحصیلی : PH.D.

    تلفن : 34266780 و 34276489 -083   داخلی 293

    نمابر: 34276493-083

    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی

    کد پستی : 6734667149 

    صندوق پستی: 1673-67145

    پست الکترونیکی :

yadollah.bahrami@kums.ac.ir

bahramiyadollah@yahoo.com

Dr.Yadoalah Bahrami  

CV

Dr.Yadoalah Bahrami


 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۶ مهر ۱۳۹۶ ۱۳:۴۳