دکتر امید تولایی
  
   عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی و زیست فناوری دارویی
 
    مرتبه علمی : استادیار
 
    رشته تحصیلی بیوتکنولوژی دارویی
 
    درجه تحصیلی : Pharm.D, Ph.D 
 
    تلفن : 34266780 و 34276489 -083    داخلی 315
 
    نمابر: 34276493-083
  
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه- بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
   پست الکترونیکی :
o.tavallaei@kums.ac.ir
                   


 


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ۰۸:۴۶