دکتر یلدا شکوهی نیا

                   دکتر یلدا شکوهی نیا
 
    عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی
 
    مرتبه علمی : دانشیار
 
    رشته تحصیلی فارماکوگنوزی
 
    درجه تحصیلی : Pharm.D, Ph.D  
 
    تلفن : 34266780 و 34276489 -083    داخلی 297
 
    نمابر: 34276493-083
  
 آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
 کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
 پست الکترونیکی :

 yshokoohinia@kums.ac.ir


دکتر شکوهی نیا

 


Dr.Shokoohiniaتاریخ بروزرسانی : ۴ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱:۰۹