دکتر مهدی مجرب

        دکتر مهدی مجرب
  
   عضو هیات علمی گروه فارماکوگنوزی و زیست فناوری دارویی
 
    مرتبه علمی :دانشیار
 
    رشته تحصیلی فارماکوگنوزی
 
    درجه تحصیلی : Pharm.D, Ph.D 
 
    تلفن : 34266780 و 34276489 -083         داخلی : 314
 
    نمابر: 34276493-083
  
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
   پست الکترونیکی :
 

عکس دکتر مهدی مجرب

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ۱۱:۱۳