دکتر مهدی مجرب

                     دکتر مهدی مجرب
  
   عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی
 
    مرتبه علمی :دانشیار
 
    رشته تحصیلی فارماکوگنوزی
 
    درجه تحصیلی : Pharm.D, Ph.D 
 
    تلفن : 4266780 و 4276489 -0833       داخلی : 314
 
    نمابر: 4276493-0833
  
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
   پست الکترونیکی :
 

عکس دکتر مهدی مجرب

 

 Vitae(CV)


تاریخ بروزرسانی : ۷ دی ۱۳۹۵ ۱۳:۰۰