دکتر مسعود مدرسی

دکتر مسعود مدرسی
 
   عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی و زیست فناوری دارویی
 
    مرتبه علمی : استادیار
 
    رشته تحصیلی فارماکوگنوزی
 
    درجه تحصیلی : Pharm.D, Ph.D 
 
    تلفن : 34266780 و 34276489 -083  داخلی 313
 
   نمابر: 34276493-083

   آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
    پست الکترونیکی :
mmodarresi@kums.ac.ir
modarresi1262@yahoo.com

 

Dr.Moderresi

 

CV


Dr.Modarresi CV


تاریخ بروزرسانی : ۲۳ بهمن ۱۳۹۵ ۰۹:۰۲