دکتر رضا خدارحمی

  دکتر رضا خدارحمی
 
    عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی و بیوتکنولوژی دارویی
 
    مرتبه علمی : دانشیار
 
    رشته تحصیلی بیوشیمی
 
    درجه تحصیلی : Ph.D  
 
    تلفن : 4266780 و 4276489 -0833    داخلی 312
 
    نمابر: 4276493-0833
  
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
    پست الکترونیکی :
rkhodarahmi@mbrc.ac.ir
 
rkhodarahmi@kums.ac.ir
دکتر خدارحمی
 
   


تاریخ بروزرسانی : ۸ دی ۱۳۹۵ ۱۰:۱۵