برنامه هفتگی دکتر لیلا حسین زاده

 

10-8

12-10

2-12.30

4-2

شنبه

 

 

جلسه مرکز رشد

 

یکشنبه

نیمه اول ترم : کشت سلولی

نیمه دوم ترم: فارماکولوژی

نیمه دوم ترم: سم شناسی عملی

جلسه شورای پژوهشی دانشکده

 

دوشنبه

 

 

 

فارماکولوژی پرستاری

سه شنبه

 

سم شناسی

 

 

چهارشنبه

جلسه شورای پژوهشی دانشگاه

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ آذر ۱۳۹۵ ۱۱:۵۴