طرح درس

نیمسال دوم سال تحصیلی  97-96 :

 

دکتر لیلا حسین زاده              طرح درس                     

دکتر احمد محمدی فرانی        طرح درس    

دکتر فرود شهبازی                 طرح درس                                 

دکتر محمدحسین فرزایی        طرح درس


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۱۰