دکتر محمدحسین فرزایی

 

دکتر محمدحسین فرزایی

عضو هیأت علمی گروه فارماکولوژی و سم شناسی و خدمات دارویی

 مرتبه علمی : استادیار

  رشته تحصیلی داروسازی سنتی

 درجه تحصیلی : Pharm.D, Ph.D 

  تلفن : 4266780 و 4276489 -0833       داخلی : 227

 نمابر: 4276493-0833

 آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -  بلوار پرستار - دانشکده داروسازی

 کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی1673-67145

پست الکترونیکی :

Mh.farzaei@gmail.com

 
 

     CV

  

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۸ دی ۱۳۹۵ ۱۰:۰۲