پروفسورغلامرضا بهرامی
  
    عضو هیات علمی گروه داروشناسی و سم شناسی

    مرتبه علمی : استاد
 
    رشته تحصیلی فارماکولوژی
 
    درجه تحصیلی : Ph.D  
 
    تلفن : 34266780 و 34276489 -083    داخلی :  244
 
   نمابر: 34276493-083
  
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
    پست الکترونیکی :

دکتر غلامرضا بهرامی

 

 
 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ۱۱:۰۱