برنامه هفتگی دکتر علیرضا علی آبادی

روز/ساعت

10-8

12-10

16-14

شنبه

شیمی آلی2

 

شیمی آلی2- عملی

یکشنبه

شیمی آلی1

 

شیمی آلی2

دوشنبه

شیمی دارویی 1

 

شیمی آلی1

سه شنبه

شیمی دارویی 3

شیمی دارویی 1

 

چهارشنبه

شیمی دارویی 3

 

 

پنجشنبه

 

آنالیز دستگاهی

 


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ آذر ۱۳۹۵ ۱۱:۴۹