دکتر علیرضا علی آبادی
    
   عضو هیأت علمی گروه شیمی دارویی
    مرتبه علمی : دانشیار
 
    رشته تحصیلیشیمی دارویی
 
    درجه تحصیلی : Pharm.D, Ph.D 
 
   تلفن : 4266780 و 4276489 -0833    داخلی : 294
 
    نمابر: 4276493-0833 
 
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -  بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
    پست الکترونیکی :

ar_aliabadi@kums.ac.ir

 

CV

رزومه دکتر علیرضا علی آبادی


تاریخ بروزرسانی : ۲۷ آذر ۱۳۹۶ ۱۰:۲۲