دکتر محسن شهلایی
    
   عضو هیأت علمی گروه شیمی دارویی
 
    مرتبه علمی : دانشیار
 
    رشته تحصیلی شیمی دارویی
 
    درجه تحصیلی :  Ph.D 
 
    تلفن : 4266780 و 4276489 -0833
 
    نمابر: 4276493-0833
  
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - 
   
                         دانشکده داروسازی                                
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
    پست الکترونیکی :
mohsenshahlaei@yahoo.com
Dr.Shahlaei
 


تاریخ بروزرسانی : ۸ دی ۱۳۹۵ ۰۹:۱۸