دکتر آرمین دادگر
 
    عضو هیات علمی گروه شیمی دارویی
 
 
    مرتبه علمی : استادیار
 
    رشته تحصیلی شیمی دارویی
 
    درجه تحصیلی :  Ph.D 
 
    تلفن : 34266780 و 34276489 -083     داخلی : 285
  
    نمابر: 34276493-083

 

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۶ تیر ۱۳۹۷ ۱۱:۵۹