طرح درس اساتید


نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 : 

دکتر لیلا بهبود               طرح درس

دکتر رضا تحویلیان         طرح درس

دکتر الهام ارکان           طرح درس

دکتر بهرنگ شیری        طرح درس


تاریخ بروزرسانی : ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ۱۵:۰۹