طرح درس اساتید


نیمسال دوم سال تحصیلی 1394 : 

دکتر لیلا بهبود            طرح درس

دکتر شهلا میرزایی     طرح درس

دکتر علی فتاحی        طرح درسنیمسال اول سال تحصیلی 1395 :

دکتر لیلا بهبود              طرح درس          برنامه هفتگی

دکتر رضا تحویلیان         طرح درس

دکتر شهلا میرزایی        طرح درس

دکتر الهام ارکان            طرح درس        

 


 

برنامه هفتگی گروه فارماسیوتیکس

مدیر گروه:خانم دکتر شهلا میرزایی

دکتر محمدی-دکتر فتاحی-دکتر تحویلیان-دکتر بهبود

 

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

فیزیکال فارماسی2

(ورودی92روزانه)

 

فارماسیوتیکس 2نطری

(ورودی92پردیس)

کنترل فیزیک و شیمیایی داروها

(ورودی91 روزانه)

فارماسیوتیکس 2عملی

(ورودی92روزانه)


یکشنبه

 

فارماسیوتیکس 1

(ورودی93روزانه)

فارماسیوتیکس 2نطری

(ورودی92پردیس)

 

 

فارماسیوتیکس 3نطری

(ورودی92روزانه)

فارماسیوتیکس 2عملی

(ورودی92 روزانه)


دوشنبه

 

فیزیکال فارماسی 1(ورودی92پردیس)

فراورده های آرایشی بهداشتی(ورودی91روزانه)

 


فارماسیوتیکس4عملی

(ورودی91روزانه)

 

سه شنبه

 

کنترل میکروبی داروها نطری

(ورودی91روزانه)

 

فارماسیوتیکس4عملی

(ورودی91 روزانه)

 

چهارشنبه

 

 

فارماسیوتیکس 3نظری

(ورودی92روزانه)

فارماسیوتیکس5نظری

(ورودی91روزانه)

زبان تخصصی

(ورودی93روزانه)

 

پنج شنبه

اخلاق در داروسازی

(ورودی93روزانه)


 

 


تاریخ بروزرسانی : ۸ دی ۱۳۹۵ ۰۹:۱۲