طرح درس اساتید


نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 : 

دکتر لیلا بهبود              طرح درس

دکتر رضا تحویلیان          طرح درس

دکتر الهام ارکان            طرح درس

دکتر بهرنگ شیری        طرح درس

دکتر علی فتاحی             طرح درس

دکتر شهلا میرزایی          طرح درس


تاریخ بروزرسانی : ۵ خرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۰۰