دکتر قباد محمدی
 
    عضو هیات علمی گروه فارماسیوتیکس، نانوفناوری دارویی و کنترل دارو
 
    مرتبه علمی : دانشیار
 
     رشته تحصیلی فارماسیوتیکس
 
    درجه تحصیلی : Pharm.D, Ph.D 
 
     تلفن : 34266780 و 34276498-083          داخلی : 291
 
   نمابر: 34276481-083
  
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
    پست الکترونیکی :
 ghobadmohammadi@yahoo.com
 
ghmohammadi@kums.ac.ir
 

دکتر قباد محمدی

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ۱۰:۰۷