دکتر شهلا میرزایی
 
    عضو هیات علمی گروه فارماسیوتیکس، نانوفناوری دارویی و کنترل دارو
 
    رشته تحصیلی فارماسیوتیکس

    درجه تحصیلی : Pharm.D, Ph.D

    تلفن : 34266780 و 34276498-083          داخلی 266
 
    نمابر: 34276493-083
  
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
    پست الکترونیکی :
 
shahlamirzaeei@gmail.com
 
smirzaeei@kums.ac.ir 

Dr.Mirzaei 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ۱۰:۰۸