دکتر شهلا میرزایی
 
    عضو هیات علمی گروه فارماسیوتیکس
 
    رشته تحصیلی فارماسیوتیکس
 
    تلفن : 4266780 و 4276489 -0833   داخلی 266
 
    نمابر: 4276493-0833
  
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
    پست الکترونیکی :
 
shahlamirzaeei@gmail.com
 
smirzaeei@kums.ac.ir 

Dr.Mirzaei 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۶ دی ۱۳۹۵ ۰۹:۰۰