مشخصات فردی

دکتر لیلا بهبود
 
   عضو هیات علمی گروه فارماسیوتیکس
   
 
    رشته تحصیلیفارماسیوتیکس
 
    تلفن : 4266780 و 4276489 -0833   داخلی : 211
 
    نمابر: 4276493-0833
 
    آدرس پستی :کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145

آدرس پست الکترونیکی :

l.behbood@kums.ac.ir

leila_behbood@yahoo.com


تاریخ بروزرسانی : ۳۱ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۳۷