دکتر لیلا بهبود
 
   عضو هیات علمی گروه فارماسیوتیکس، نانوفناوری دارویی و کنترل دارو
    رشته تحصیلیفارماسیوتیکس
 
    تلفن : 34266780 و 34276489 -083   داخلی : 211
 
    نمابر: 34276493-083
 
    آدرس پستی :کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149، صندوق پستی : 1673-67145
 
    پست الکترونیکی :
 
l.behbood@kums.ac.ir
 
Leila_behbood@yahoo.com

Dr.Behbood  

cv

 


تاریخ بروزرسانی : ۲ بهمن ۱۳۹۶ ۱۱:۳۴