دکتر علیرضا علی آبادی
    
   عضو هیات علمی گروه شیمی دارویی
 
    مرتبه علمی : دانشیار
 
    رشته تحصیلی شیمی دارویی
 
    درجه تحصیلی : Pharm.D, Ph.D 
 
    تلفن : 34266780 و34276489-083    داخلی : 242
 
   نمابر: 34276493-083 
  
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -  بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
    پست الکترونیکی :

aliabadi.alireza@gmail.com

 

Dr.Aliabadi

CV
 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ۱۰:۰۰