برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم

 

برنامه امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی 97 – 96 رشته دارو سازی

ایام هفته

تاریخ

ورودی 92

ورودی 93

ورودی 94

ورودی 95

ورودی 96

شنبه

 

97/4/2

 

دارو درمان 2 

10/30 – 8/30

دارو شناسی 3

 

داروشناسی 1

12/30- 10/30

فیزیولوژی 1

12/30- 10/30

یکشنبه

 

97/4/3

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

97/4/4

طب سنتی

10/30 – 8/30

سم شناسی

12/30- 10/30

دارو درمان 1

12/30- 10/30

 

اندیشه اسلامی 2

10/30 – 8/30

سه شنبه

 

97/4/5

 

 

 

انگل شناسی

12/30- 10/30

 

چهارشنبه

 

97/4/6

 

فارماسیوتیکس4

10/30 – 8/30

فیزیکال فارماسی 2

12/30- 10/30

 

فیزیک در دارو

10/30 – 8/30

پنج شنبه

 

97/4/7

 

 

 

ریاضیات

10/30 – 8/30

 

جمعه

97/4/8

 

 

 

 

 

شنبه

 

97/4/9

بیوفارماسی

10/30 – 8/30

 

فارماسیوتیکس 3

12/30- 10/30

ویروس شناسی

10/30 – 8/30

میکروب شناسی

12/30- 10/30

یکشنبه

 

97/4/10

 

فارماگنوزی 2

10/30 – 8/30

 

 

تفسیر موضوعی

12/30- 10/30

دوشنبه

 

97/4/11

 

 

فرآورده های بیولوژیک

12/30- 10/30

اخلاق و قوانین در دارو سازی

10/30 – 8/30

 

سه شنبه

 

97/4/12

دارو سازی هسته ای

12/30- 10/30

 

 

انقلاب اسلامی

12/30- 10/30

 

چهارشنبه

 

97/4/13

 

شیمی دارویی 2

12/30- 10/30

 

 

زبان انگلیسی

10/30 – 8/30

پنج شنبه

 

97/4/14

 

 

فارماکوگنوزی

12/30- 10/30

فارماسیوتیکس 1 مقدمات

10/30 – 8/30

 

جمعه

97/4/15

 

 

 

 

 

شنبه

 

97/4/16

کارآموزی در عرصه شهری 1

10/30 – 8/30

 

 

 

 

یکشنبه

 

97/4/17

 

کارآموزی داروخانه شهری 2

12/30- 10/30

روشهای آنالیز دستگاهی

12/30- 10/30

گیاهان دارویی

10/30 – 8/30

شیمی تجزیه

10/30 – 8/30