ورودی 97

 

فهرست دروس نیمسال    اول    سا=ل تحصیلی 98 - 97   ( ترم اول )

ورودی 97

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

51048

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

2

-

دکترامید تولایی * - دکتر مهسا راسخیان دکتر یدا... بهرامی

2

51125

شیمی عمومی نظری

3

-

دکتر محسن شهلایی

3

51126

شیمی عمومی عملی

-

1

دکترمحسن شهلایی

4

51062

بافت شناسی نظری و عملی

1

5/0

خانم دکتر فرامرزی

5

51061

تشریح نظری و عملی

1

5/0

آقای دکتر غلامی

6

51054

بیوشیمی پایه نظری

3

-

دکتر نعمانی دکتر خدا رحمی دکتر زهره رحیمی* دکتر اسد ویسی رایگان دکتر حق نظری

7

51055

بیوشیمی پایه عملی

-

1

دکتر حق نظری *

8

51601

تربیت بدنی (1)

-

1

آقای مظاهری

9

51602

ادبیات فارسی

3

-

آقای هادی مرادی

10

51700

اندیشه اسلامی (1)

2

-

خانم دکتر مهوش کهریزی

11

51033

اصول و کلیات خدمات بهداشتی

1

-

آقای کیومرث امیری

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

20 واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره                         )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

بیوشیمی پایه نظری

اندیشه اسلامی (1) دو کلاس

خواهران - برادران

بیوشیمی پایه نظری

 

یکشنبه

تشریح نظری و عملی

ادبیات فارسی

13 - 10

شیمی عمومی عملی

شیمی عمومی عملی

دوشنبه

اصول و کلیات خدمات بهداشتی

بیوشیمی پایه عملی

شیمی عمومی نظری

 

سه شنبه

بیوشیمی پایه نظری

بیوشیمی پایه عملی

شیمی عمومی نظری

 

چهارشنبه

بیولوژی مولکولی و ژنتیک

بافت شناسی نظری و عملی

شیمی عمومی نظری

 

پنج شنبه

تربیت بدنی (1)

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۱:۲۹