ورودی 95

فهرست دروس نیمسال    اول    سال تحصیلی 98 - 97   ( ترم پنجم )

ورودی 95

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

51074

دارو شناسی (2) نظری

3

-

دکتر غلامرضا بهرامی* دکتر احمد محمدی فرآنی

2

52026

بیوتکنولوژی دارویی

3

-

دکتر تولایی دکتر راسخیان * - دکتر یدا... بهرامی

3

51074

زبان تخصصی

3

-

دکتر مهدی مجرب دکتر لیلا بهبود دکتر علیرضا علی آبادی * - دکتر محمدی فرآنی

4

51057

شیمی آلی (2) نظری

3

-

دکتر ادیبی دکتر علی آبادی

5

51058

شیمی آلی (2) عملی

-

1

دکتر ادیبی دکتر دادگر

6

52010

فارماسیوتیکس (2) نظری

3

-

*دکتر بهبود دکتر تحویلیان

7

52036

فیزیکال فارماسی (1)

2

-

دکتر قباد محمدی

8

52019

فرآورده های بیولوژیک

2

-

دکتر امید تولایی * - دکتر مهسا راسخیان

9

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

20 واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره                         )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

زبان تخصصی

بیوتکنولوژی دارویی

فرآورده های بیولوژیک

 

یکشنبه

فارماسیوتیکس (2) نظری

دارو شناسی (2) نظری

فیزیکال فارماسی (1)

 

دوشنبه

فارماسیوتیکس (2) نظری

شیمی آلی (2) نظری

شیمی آلی (2) عملی

شیمی آلی (2) عملی

سه شنبه

زبان تخصصی

دارو شناسی (2) نظری

 

 

چهارشنبه

شیمی آلی (2) نظری

بیوتکنولوژی دارویی

شیمی آلی (2) عملی

 

پنج شنبه

 

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۰۵