ورودی 93 روزانه

فهرست دروس نیمسال    اول    سال تحصیلی 98 - 97   ( ترم نهم)

ورودی 93 روزانه

ردیف

کد درس

نام درس

نوع و تعداد واحد

نام مدرسین

نظری

عملی

1

53007

کارآموزی در عرصه داروخانه شهری 1

3

-

دکتر علی آبادی دکتر شهبازی دکتر شجاعی *

2

52023

فارماکوگنوزی عملی

-

2

دکتر مسعود مدرسی

3

52040

فارماسیوتیکس (5) نظری

2

-

دکتر فتاحی دکتر شیری *

4

52038

دارو درمان بیماریه (3)

3

-

دکتر شهبازی دکتر شجاعی *

5

52034

کشت سلولی

1

-

دکتر لیلا حسین زاده * دکتر تولایی دکتر راسخیان 

6

52046

کنترل میکروبی داروها نظری

2

-

دکتر شهلا میرزایی

7

52042

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها نظری

2

-

دکتر شیری

8

52039

فرآورده های آرایشی بهداشتی

2

-

دکتر تحویلیان

9

52062

درس اختیاری (1) طب سنتی

2

-

 

10

52031

فارماسیوتیکس (4) عملی

-

1

دکتر بهبود

11

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

جمع واحدها : 

20 واحد

برنامه درسی هفتگی ( محل برگزاری : کلاس شماره                         )

ساعت

روز هفته

10 - 8

12 - 10

16 - 14

18 - 16

شنبه

فرآورده های آرایشی  بهداشتی

کنترل میکروبی داروها نظری

فارماسیوتیکس (4) عملی

 

یکشنبه

کشت سلولی

8هفته دوم

فارماسیوتیکس (4) عملی

دارو درمان بیماریها (3)

 

دوشنبه

فارماسیوتیکس (5) نظری

 

اطلاع رسانی دارویی

 

سه شنبه

طب سنتی

دارو درمان بیماریها (3)

کنترل فیزیکوشیمیایی داروها نظری

 

چهارشنبه

فارماکوگنوزی  عملی

فارماکوگنوزی عملی

فارماکوگنوزی عملی

فارماکوگنوزی عملی

پنج شنبه

 

 

 

 

در صورت متقاضی اخذ واحد اطلاع رسانی دارویی حداکثر تا سقف 20 نفر ظرفیت کلاس مذکور می باشد .


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۲:۰۹