برنامه امتحانات پایان نیمسال اول سال تحصیلی 96-95  رشته دارو سازی  بین الملل

ایام هفته

تاریخ

ورودی 95

ورودی96

 

شنبه

96/10/23

شیمی مقدماتی

(15-30/13)

شیمی مقدماتی

(15-30/13)


یکشنبه

96/10/24

 

 


دوشنبه

96/10/25

 

 


سه شنبه

96/10/26

 

 


چهارشنبه

96/10/27

فیزیولوژی(1)

(_15-30/13)

زبان انگلیسی

(30/12-30/10)


پنج شنبه

96/10/28

 

 


جمعه

96/10/29

 

 


شنبه

96/10/30

بیولوژی مولکولی وژنتیک

(30/10-30/8)

 


یکشنبه

96/11/1

 

بافت و تشریح

30/10-30/8)


دوشنبه

96/11/2

فیزیک مقدماتی

(30/10-30/8)

 


سه شنبه

96/11/3

 

 


چهارشنبه

96/11/4

زیست مقدماتی

(30/10-30/8)

 


پنج شنبه

96/11/5

 

 


جمعه

96/11/6

 

 شنبه

96/11/7

ریاضی مقدماتی

(30/10-30/8)

 


یکشنبه

96/11/8

 

/


دوشنبه

96/11/9

 

 


سه شنبه

96/11/10

بیولوژی سلولی

(30/12-30/10)

 


چهارشنبه

96/11/11