تقویم دانشگاهی نیمسال اول سال تحصیلی 98 – 97

 

1 انتخاب واحد اینترنتی : 97/6/5 لغایت 97/6/23

2 شروع کلاسها : 97/6/24

3 حذف و اضافه برای دو درس : 9 و 97/7/10

4 حذف اضطراری تا تاریخ : 97/9/17

5 پایان کلاسها : 97/10/20

6 امتحانات پایان ترم : 97/10/22 لغایت 97/11/04

 

اداره آموزش دارو سازی


 


تاریخ بروزرسانی : ۲۴ شهریور ۱۳۹۷ ۱۱:۲۱