سرپرست اداره آموزش

  محمدرضا سروش گل

آدرس : کرمانشاه- بلوار شهید شیرودی –خیابان دانشگاه -بلوار پرستار

کد پستی : 6734667149 - صندوق پستی : 1673-67145

 تلفن : 34276489-083 نمابر :34276493 -
083

پست الکترونیکی: education.pharmacy@kums.ac.ir

Mr.Soroush

 


تاریخ بروزرسانی : ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ ۱۴:۵۵