سرپرست اداره آموزش

  ساندرا صادقی

آدرس : کرمانشاه- بلوار شهید شیرودی –خیابان دانشگاه -بلوار پرستار

کد پستی : 6734667149 - صندوق پستی : 1673-67145

 تلفن : 34276489-083 نمابر :34276493 -
083

پست الکترونیکی: education.pharmacy@kums.ac.ir

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۸ آذر ۱۳۹۶ ۱۰:۴۹