دکتر مهدی مجرب
  
   عضو هیأت علمی گروه فارماکوگنوزی و زیست فناوری دارویی
 
    مرتبه علمی :دانشیار
 
    رشته تحصیلی فارماکوگنوزی
 
    درجه تحصیلی : Pharm.D, Ph.D 
 
    تلفن دفتر ریاست : 34276482-083

    نمابر:
4276493-
0833
  
    آدرس پستی : کرمانشاه - بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه -بلوار پرستار - دانشکده داروسازی
 
    کد پستی : 6734667149 ، صندوق پستی : 1673-67145
 
   پست الکترونیکی :
 

عکس دکتر مهدی مجرب

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۲۰ بهمن ۱۳۹۵ ۰۹:۵۴