خانم معصومه پندپذیر
 
مدرک علمی :  کارشناس ارشد اطلاع رسانی پزشکی
 
آدرس پستی : کرمانشاه- بلوار شهید شیرودی - خیابان دانشگاه - بلوار پرستار– دانشکده داروسازی
 
کد پستی : 6734667149 - صندوق پستی 1673-67145
 
تلفن تماس: 4276480 – 0833    داخلی : 219
 
پست الکترونیکی :

 

 

 

 


تاریخ بروزرسانی : ۱ آذر ۱۳۹۴ ۱۲:۳۳